WAT IS OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE?

 

 

INLEIDING

Het verleden kunt u niet meer veranderen, de toekomst gelukkig wel. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie waarin u vooruit kijkt naar wat u wenst voor in de toekomst.

Oplossingsgericht betekent dat het niet nodig is om lang stil te staan bij uw problemen en wat er niet goed gaat. Het is niet nodig achterom te kijken en uit te zoeken wat de oorzaken van problemen zijn en hoe u dat wat u niet wilt, kunt verminderen of laten verdwijnen.

Bij oplossingsgericht werken kijkt u vooruit naar wat u wel wilt in de toekomst . Bijvoorbeeld: als u niet meer zo veel piekert, houdt u veel tijd over. Waar wilt u die aan besteden? Wat hebt u ervoor nodig om dat te bereiken? Het is gebleken dat deze vorm van therapie veel voordelen heeft: hij duurt meestal kort (3 à 4 gesprekken gemiddeld), de sfeer van de gesprekken is licht, cliënten voelen zich erg serieus genomen, het geeft hoop en het zelfvertrouwen neemt toe.

 

Inhoud & doel van de therapie

U bepaalt eerst samen met de therapeut uw doel (de gewenste toekomst) en zal op basis hiervan samen met de therapeut naar oplossingen zoeken. U voert dan de stappen uit om er te komen. U wordt gevraagd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, waarbij de therapeut u helpt om de situaties vanuit verschillende kanten te bekijken. De therapeut blijft als het ware steeds een stapje achter u staan. U bepaalt zelf wanneer uw doel bereikt is.

 

Voor wie?

Oplossingsgerichte therapie is toepasbaar voor alle mensen, ongeacht de leeftijd. Wel is het van belang dat u een doel heeft waaraan u wilt werken. Het wordt onder andere toegepast bij mensen met depressie, alcoholmisbruik, posttraumatische stressstoornis, angststoornissen. Het wordt toegepast bij kinderen, en in Gezinnen. Daarnaast is het voor iedereen die vast loopt op verschillende levensgebieden.

 

Wat kunt u verwachten?

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat u de expert bent op het gebied van uw eigen leven. De therapeut helpt u door middel van het stellen van vragen om erachter te komen wat uw doel is en hoe u uw doel kunt bereiken. Daarbij zal hij/zij vooral in gaan op uitzonderingen (Wanneer was het probleem er minder of niet?) en op uw kracht (Hoe is u dat gelukt?), Hoe hebt u het vol gehouden?).

De therapeut zal aan het eind van het gesprek suggesties meegeven om thuis toe te passen. U bent vrij om die wel of niet op te volgen.

Tijdens iedere sessie wordt gekeken hoe ver u al bent met het behalen van uw doel en of de gesprekken nog wel nuttig voor u zijn.