Wat is oplossingsgerichte (gezins)coaching?

 

Gezinscoaching:

Vastlopen in de opvoeding, samen op één lijn zitten, werken en opvoeden tegelijk, een nieuwe vader/moeder in het gezin of een gezinslid met een beperking (bijvoorbeeld PDD-NOS, ADHD). Al dit soort situaties hebben invloed op ouders en kinderen en kunnen veel vragen en problemen oproepen. Oplossingsgerichte gezinscoaching van SolFo kan de oplossing zijn.

 

Bij SolFo komt de oplossingsgerichte gezinscoach bij u thuis om samen met u te kijken naar de wensen tot verandering.

Ieder gezinslid heeft zijn eigen kwaliteiten en krachtbronnen. Door deze inzichtelijk te maken kunnen we kijken hoe deze ingezet kunnen worden om de doelen te behalen die u als gezin hebt. Het uitgangspunt is de door u gestelde ideale situatie.

De gesprekken kunnen plaats vinden met u als ouder(s) alleen of samen met u en uw kinderen.

De duur van de gezinscoaching hangt af van wanneer u tevreden bent of wanneer het volgens u goed genoeg is.

 

Coaching:

Oplossingsgerichte coaching is voor iedereen. Kinderen, pubers, en volwassenen. Met of zonder beperking. Iedereen die op een bepaald gebied vastloopt en het graag anders zou willen kunnen terecht bij SolFo.

De oplossingsgerichte coach maakt gebruik van wat u zelf in de coaching inbrengt. U beschikt namelijk al over vaardigheden, ideeën en vele andere gereedschappen die u kunnen helpen om uw ideale situatie te bereiken.

De oplossingsgerichte coach helpt u uw krachtbronnen inzichtelijk te maken en zal u coachen deze in te zetten om uw zelf gestelde doelen te behalen.

Wanneer uw situatie volgens u goed genoeg is zal de coach stoppen.